Vores persondatapolitik for rekruttering ( July 2018):

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Randers Retshjælp er det vigtigt at gøre dig bekendt med Randers Retshjælps politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

 

Randers Retshjælp behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Kontaktinformationer

 

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Randers Retshjælps håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til job@ Randers Retshjælp.dk

 

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart

 

Indhentning af referencer

Da Randers Retshjælp har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos Randers Retshjælp kan vi ønske at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes dog ikke referencer uden dit samtykke.

Følsomme oplysninger

Randers Retshjælp indhenter som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger). I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

Opbevaring af personoplysninger

Randers Retshjælp opbevarer selv oplysninger om jobansøgere..

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Randers Retshjælp opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Randers Retshjælp har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Randers Retshjælp har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder.

 

Rettigheder

I forbindelse med Randers Retshjælps behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Randers Retshjælp behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse

Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).